Rehabilitacja pacjenta multidyscyplinarnego w ujęciu ICF

16.05.2018

Często na swojej drodze spotykamy chorych po urazach wielonarządowych lub też osoby starsze cierpiące na wiele schorzeń.

Co zrobić gdy przychodzi do pacjent po złamaniu kończyny, cierpiący na cukrzycę, po zawale serca i udarze mózgu. Kilka razy w miesiącu jestem proszony o pomoc kolegów lekarzy i fizjoterapeutów w zakresie badania, opiniowania i zaprogramowania procesu rehabilitacji w oparciu o badanie strukturalne, funkcjonalne oraz na poziomach aktywności i udziału w życiu codziennym. Spotkania te zakończone kliniczną dyskusją i opisane w formie baterii testów zostają sporządzone w formie pisemnej.

Teraz i ty możesz zostać ekspertem w tym zakresie. Naucz się jak z wielu danych wyciągać wnioski i w umiejętny sposób programować terapię w oparciu o jedną z wytycznych Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania i Niepełnosprawności (ang. ICF)

Prowadzący:

Dr Grzegorz Biliński, asystent kursów Stymulacji Bazlanej, specjalista fizjoterapii, nauczyciel akademicki od 2004 roku, instruktor Aktywnej Rehabilitacji, dyplomowany terapeuta takich koncepcji jak min.: PNF, Bobath, metoda Domana
Kurs odbywa się w języku niemieckim i tłumaczony jest na j. polski