Stymulacja Bazalna

Podstawowy

8-10 luty 2019

Rozwijający

7-9 listopada 2019

STYMULACJA BAZALNA® (Basic Stimulation niem. BSC) została opracowana przez profesora Andreasa Frölicha na początku lat siedemdziesiątych.

Profesor określił punkty kluczowe terapii z pacjentem które są ze sobą ściśle połączone i oddziaływają na siebie w nierozłączny sposób. Punktami kluczowymi tej sieci zależności w trakcie terapii jest percepcja, ruch, komunikacja, myśli, środowisko, doświadczenia społeczne. Dzięki zrozumieniu tych współzależności otrzymujemy narzędzie do przemyśleń i programowania wspólnej terapii z pacjentem którego uszkodzony umysł oraz podopieczny przenosi się na inny poziom funkcjonowania, co podkreślił w jednej ze swoich książek wybitny neurolog i psychiatra Oliver Sacks.

STYMULACJA BAZALNA® rozwija i pogłębia inne, dobrze znane, skuteczne, nastawione podmiotowo na Chorego koncepcje terapeutyczne (takie jak metodę Domana, Bobath, Affoltera, kinestetykę, PNF), aby w ten sposób móc oddziaływać zarówno na poszczególne, elementarne, problemy Chorego, jak i całościowo, holistycznie, wpływać na Chorego.

STYMULACJA BAZALNA® jest koncepcją stworzoną dla Osób, dla których terapia innymi koncepcjami neurofizjologicznymi bywa niekompletna, terapia która pozwala terapeucie wejść w psychologiczne zjawisko intraspekcji czyli próby postawienia się na miejscu chorego i odczuwaniu tego co się z nim dzieje podczas terapii i w naszej obecności. STYMULACJA BAZALNA® opiera się głównie o komunikację niewerbalną a także kreuje aktywność ruchową pacjenta opartą o wieloczynnikową regulację procesów motorycznych, poznawczych, wykonawczych i emocjonalnych.

Czas trwania kursu: 3 dni
Data kursu: 8-10 lutego 2019r.

Prowadzący:

Sybille Luck, instruktor Stymulacji Bazalnej z ponad 35 letnim doświadczeniem, ekspert w dziedzinie opieki nad osobami ciężko chorymi i z ograniczoną percepcją.

Dr Grzegorz Biliński, asystent kursów Stymulacji Bazlanej, specjalista fizjoterapii, nauczyciel akademicki od 2004 roku, instruktor Aktywnej Rehabilitacji, dyplomowany terapeuta takich koncepcji jak min.: PNF, Bobath, metoda Domana
Kurs odbywa się w języku niemieckim i tłumaczony jest na j. polski