Stymulacja Bazalna

Podstawowy

3-5 październik 2019

Rozwijający

7-9 listopada 2019

STYMULACJA BAZALNA® (Basic Stimulation niem. BSC) została opracowana przez profesora Andreasa Frölicha na początku lat siedemdziesiątych.

Profesor określił punkty kluczowe terapii z pacjentem które są ze sobą ściśle połączone i oddziaływają na siebie w nierozłączny sposób. Punktami kluczowymi tej sieci zależności w trakcie terapii jest percepcja, ruch, komunikacja, myśli, środowisko, doświadczenia społeczne. Dzięki zrozumieniu tych współzależności otrzymujemy narzędzie do przemyśleń i programowania wspólnej terapii z pacjentem którego uszkodzony umysł oraz podopieczny przenosi się na inny poziom funkcjonowania, co podkreślił w jednej ze swoich książek wybitny neurolog i psychiatra Oliver Sacks.

STYMULACJA BAZALNA® rozwija i pogłębia inne, dobrze znane, skuteczne, nastawione podmiotowo na Chorego koncepcje terapeutyczne (takie jak metodę Domana, Bobath, Affoltera, kinestetykę, PNF), aby w ten sposób móc oddziaływać zarówno na poszczególne, elementarne, problemy Chorego, jak i całościowo, holistycznie, wpływać na Chorego.

STYMULACJA BAZALNA® jest koncepcją stworzoną dla Osób, dla których terapia innymi koncepcjami neurofizjologicznymi bywa niekompletna, terapia która pozwala terapeucie wejść w psychologiczne zjawisko intraspekcji czyli próby postawienia się na miejscu chorego i odczuwaniu tego co się z nim dzieje podczas terapii i w naszej obecności. STYMULACJA BAZALNA® opiera się głównie o komunikację niewerbalną a także kreuje aktywność ruchową pacjenta opartą o wieloczynnikową regulację procesów motorycznych, poznawczych, wykonawczych i emocjonalnych.

Czas trwania kursu: 3 dni
Data kursu: 8-10 lutego 2019r.
Prowadzący: Frieder Lückhoff
Cena – kurs podstawowy: 990zł
Ilość miejsc: 20